1/5 Carat TW Diamond Aquarius Zodiac Pendant 10K White Gold

1/5 Carat TW Diamond Aquarius Zodiac Pendant 10K White Gold